Àrees d'actuació

La nostra firma està especialitzat en l'assessorament d'empreses, abastant en l'actualitat també l'assessorament a entitats del tercer sector: associacions i fundacions, tant d'àmbit públic com d'iniciativa privada.

El nostre és un assessorament integral: entenem als nostres clients com entitats plenament integrades en un sistema econòmic i legal, sovint complex, generador de dificultats de tot tipus, a les quals nosaltres donem solució.

Comptem amb un equip multidisciplinar que permet solucionar els problemes dels nostres clients de manera global, amb el propòsit d'interactuar sobre les àrees fiscal, laboral i comptable de forma conjunta i òptima.

El nostre Departament d'Empresa compta amb una dilatada experiència en el camp de l'assessoria fiscal, comptable i laboral; així com també pel que fa a l'assistència jurídica motivada per problemes relatius a aquestes àrees.

Treballem a diari amb clients que operen en els principals sectors de l'economia: Construcció, Transports, Comerç, Hostaleria, Petita Indústria, Enginyeria, Agricultura, Sanitat, Esport, Empresa Municipal, Entitats sense Afany de Lucre tant autonòmiques com estatals etc.