Sense dipòsit de comptes

En cas de societats amb pèrdues i que no paguen els deutes, és un indici important per a poder reclamar contra l’administrador

Sense dipòsit de comptes

Quan una societat té pèrdues que deixen el seu patrimoni net per sota de la meitat del capital, es troba en «causa de dissolució», i l’administrador disposa de dos mesos per a convocar una junta que corregeixi la situació o dissolgui l’empresa. Si no ho fa, pot acabar responent amb el seu patrimoni personal dels deutes de la societat posteriors a la causa de dissolució.

No obstant això, algunes empreses no dipositen els seus comptes al registre, i els creditors no poden saber si estan en causa de dissolució. En aquest cas, igualment podeu reclamar contra l’administrador. Així doncs:

  • La falta de dipòsit no comporta per si sola que la societat es trobi en causa de dissolució ni que l’administrador en sigui responsable.
  • Però sí que és un indici qualificat que la societat estava en aquesta situació si s’acompanya d’altres indicis (per exemple, la desaparició de fet de l’empresa, la falta d’activitat prolongada o l’impagament dels deutes).

 

 

No dipositar els comptes pot ser un indici que la empresa està en causa de dissolució.