Serveis comptables

En el nostre despatx, assessorem i si fos necessari elaborem la comptabilitat dels nostres clients en base al Pla General Comptable tant de PYMES, Grans Empreses i Fundacions i altres entitats sense afany de lucre.

A més, fem un seguiment econòmic i financer de l'empresa, amb la finalitat d'ajustar els fets comptables a la realitat de cada moment. Els nostres serveis pel que fa a l'assessorament econòmic i financer inclouen la confecció de plans de viabilitat per a empreses amb dificultats; l'anàlisi detallat dels estats comptables mitjançant la metodologia de ratios; la confecció d'informes de situació econòmica, patrimonial i financera etc.