Serveis laborals

Oferim un servei integral als nostres clients: confecció de nòmines i contractes; altes i baixes a la seguretat social etc.; però a més oferim un servei d'assistència jurídica i defensa judicial davant dels tribunals, per a tot tipus de conflicitivitat laboral.