S’incrementa l’import de les sancions laborals

Recentment s'han modificat les sancions aplicables en l'àmbit laboral, que s'incrementen a partir del primer d'octubre de 2021

S’incrementa l’import de les sancions laborals

Recentment s'han modificat a l'alça les sancions aplicables en l'àmbit laboral. La noves sancions s'aplicaran a partir del primer d'octubre de 2021, de manera que les infraccions comeses abans d'aquesta data es sancionaran d'acord amb les quanties vigents en l'actualitat.

Per a les infraccions comeses a partir del 1 d'octubre de 2021 les multes passen a ser les següents:

Relacions laborals. Ocupació  Prevenció de riscos 
Graduació Import Graduació  Import
Lleus  Mínim  70 a 150 Lleus  Mínim  45 a 485
Mig 151 a 370

Mig

486 a 975
Màxim 371 a 750 Màxim 976 a 2.450
Greus Mínim 751 a 1.500 Greus Mínim 2.451 a 9.830
Mig 1.501 a 3.750 Mig 9.831 a 24.585
Màxim 3.751 a 7.500 Màxim 24.586 a 49.180
Molt greus Mínim 7.501 a 30.000 Molt greus Mínim 49.181 a 196.745
Mig 30.001 a 120.005 Mig 196.746 a 491.865
 Màxim  120.006 a 225.018  Màxim  491.866 a 983.736

 

El nostre assessorament evitarà que la seva empresa sigui sancionada en matèria laboral i de prevenció de riscos